Biển báo giao thông đường bộCác biển báo cấm trong luật giao thông đường bộ

Các biển báo cấm trong luật giao thông đường bộ

Các biển báo cấm đường bộ có số hiệu từ 101 đến 139(đa số các biển báo cấm có viền đỏ nền trắng) thể hiện các điều cấm trong luật giao thông đường bộ, người tham gia giao thông phải chấp hành các hiệu lệnh cấm ghi trên biển báo :

( ! Lưu ý : Mọi thắc mắc về biển báo, luật giao thông đường bộ quý khách vui lòng gọi vào số của tổng cục đường bộ : 04.38 571 444; 04.37 955 137 hoặc sở GTVT TP.HCM : 08.38.290.451, xin cám ơn quý khách).

Biển báo cấm đường bộ

biển báo đường cấm Biển báo 101: Đường cấm
Đường cấm tất cả các loại phương tiện cơ giới và thô sơ lưu thông, trừ các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm đi ngược chiều  Biển báo 102: Cấm đi ngược chiều
Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ôtô Biển báo 103a: Cấm ôtô
Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ô tô rẽ phải Biển báo 103b: Cấm ôtô rẽ phải
Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả xe môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải, trừ xe môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ôtô rẽ trái Biển báo 103c: Cấm ôtô rẽ trái
Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả xe môtô 3 bánh có thùng xe rẽ trái, trừ xe môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm môtô Biển báo 104: Cấm môtô
Đường cấm tất cả các loại xe môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ôtô và môtô Biển báo 105: Cấm ôtô và môtô
Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và xe môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ô tô tải Biển báo 106: Cấm ôtô tải
Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên trừ các xe được ưu tiên theo quy định.
Biển báo cấm ôtô khách và ôtô tải Biển báo 107: Cấm ôtô khách và ôtô tải
Báo hiệu đường cấm ôtô chở hành khách và các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép trên 3,5 tấn kể cả các loại máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ôtô kéo moóc Biển báo 108: Cấm ôtô kéo moóc
Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả xe môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật định.
Biển báo cấm máy kéo Biển báo 109: Cấm máy kéo
Báo hiệu đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.
Biển báo cấm đi xe đạp Biển báo 110a: Cấm đi xe đạp
Báo hiệu đường cấm xe đạp đi qua.
Biển báo cấm xe đạp thồ Biển báo 110b: Cấm xe đạp thồ
Báo hiệu đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.
Biển báo cấm xe gắn máy Biển báo 111a: Cấm xe gắn máy
Báo hiệu đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.
Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam) Biển báo 111b: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam)
Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v…
Biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy) Biển báo 111c: Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy)
Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v…
Biển báo cấm xe ba bánh loại không có động cơ Biển báo 111d: Cấm xe ba bánh loại không có động cơ
Báo hiệu đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v…
Biển báo cấm người đi bộ Biển báo 112: Cấm người đi bộ
Để báo hiệu đường cấm đi bộ qua lại.
Biển báo cấm xe người kéo, đẩy Biển báo 113: Cấm xe người kéo, đẩy
Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.
Biển báo cấm xe xúc vật kéo Biển báo 114: Cấm xe xúc vật kéo
Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.
Biển báo hạn chế trọng lượng xe Biển báo 115: Hạn chế trọng lượng xe
Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng tải(bao gồm cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo hạn chế trọng lượng trên trục xe Biển báo 116: Hạn chế trọng lượng trên trục xe
Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (gồm cả xe và hàng hóa) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo hạn chế chiều cao Biển báo 117: Hạn chế chiều cao
Cấm các xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.
Biển báo hạn chế chiều ngang Biển báo 118: Hạn chế chiều ngang
Cấm các xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe ược ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.
Biển báo hạn chế chiều dài ôtô Biển báo 119: Hạn chế chiều dài ôtô
Để báo đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc Biển báo 120: Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc
Đường cấm các loại xe cơ giới và thô sơ kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
Biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe Biển báo 121: Cự ly tối thiểu giữa hai xe
Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô không được đi cách nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo.
Biển báo dừng lại Biển báo 122: Dừng lại
Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, người cầm cờ) cho phép đi.
Biển báo cấm rẽ trái Biển báo 123a: Cấm rẽ trái
Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật định được rẽ trái.
Biển báo cấm rẽ phải Biển báo 123b: Cấm rẽ phải
Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới và thô sơ trừ các xe được ưu tiên theo luật định được rẽ phải.
Biển báo cấm quay đầu xe Biển báo 124a: Cấm quay xe
Cấm các loại xe cơ giới và thô sơ quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo luật định.
Biển báo cấm ôtô quay đầu xe Biển báo 124b: Cấm ôtô quay đầu xe
Cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh  quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
Biển báo cấm vượt Biển báo 125: Cấm vượt
Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.
Biển báo cấm ôtô tải vượt Biển báo 126: Cấm ôtô tải vượt
Cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn kể cả các xe được ưu tiên theo luật định vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy.
Biển báo tốc độ tối đa cho phép Biển báo 127: Tốc độ tối đa cho phép
Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
Biển báo cấm bóp còi Biển báo 128: Cấm bóp còi
Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.
Biển báo kiểm tra Biển báo 129: Kiểm tra
Để báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo luật định.
Biển báo cấm dừng xe và đỗ xe Biển báo 130: Cấm dừng xe và đỗ xe
Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
Biển báo cấm đỗ xe Biển báo 131: Cấm đỗ xe
Để báo nơi cấm đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
Biển báo nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp Biển báo 132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Để báo các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.
Biển báo hết cấm vượt Biển báo 133: Hết cấm vượt
Biển báo các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo đúng luật đi đường bộ quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.
Biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa Biển báo 134: Hết hạn chế tốc độ tối đa
Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong luật giao thông đường bộ.
Biển báo hết tất cả các lệnh cấm Biển báo 135: Hết tất cả các lệnh cấm
Biển báo hiệu đoạn đường hết tất cả các lệnh cấm.
Biển báo cấm đi thẳng Biển báo 136: Cấm đi thẳng
Biểu thị ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng.
Biển báo cấm rẽ trái và rẽ phải Biển báo 137: Cấm rẽ trái và rẽ phải
Biểu thị ở ngã đường phía trước cấm tất cả các loại xe cộ rẽ trái và rẽ phải.
Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái Biển báo 138: Cấm đi thẳng và rẽ trái
Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái.
Biển báo Cấm đi thẳng và rẽ phải Biển báo 139: Cấm đi thẳng và rẽ phải
Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải.

110 BÌNH LUẬN

 1. cho mình hỏi mình có bằng lái B2 vậy mình muốn nâng bằng thì phải thì đời tôi hết hàng mình đăng ký nàng hay là có khóa thì mình nàng giờ nào cũng đc. cảm ơn nhiều

 2. Xin cho tôi hỏi: Biển 126 cấm xe tải vượt thì như vậy xe buýt có được vượt xe tải trên đường đó không?
  Cám ơn.

 3. Biển phân làn,làn ngoài có để xe dưới 3,5t(<3,5t)làn giữa là hình xe tải.cho hỏi như vậy xe em dưới 3,5t thì được chạy 1 làn hay 2 làn vậy?

 4. Chào trung tâm thành công. xin nhờ trung tâm hỗ trợ. tôi muốn làm biến cấm xe ô tô trên 13 tấn đi qua đường nông thôn. xin hỏi lấy biển nào cho đúng vậy

 5. cho mình hỏi xe mình hỏi xe mình đi vào đường có hạn chế tải trọng mà xe có bị quá tải thì bị lỗi gì ạ

 6. O tren quoc lo 1A va cac duong lon co ban vuong xanh phan luon cac loai xe trong do co ba lan xe tai.nhung lan trong cung co ghi chi so <3.5t. La cam tai trong hay tong trong tai. Vi truoc day toi co hoi tren vov giao thong tra loi la cam tai trong. sao ben trung tam thanh cong tra loi cam tong trong tai. Vi cau hoi tren co nguoi hoi xe co tai trong 2,4t va tong trong tai 4990. Nhung tt tra loi di khong duoc.

  • Chào anh, trước 01/11/2016 thì biển 106b cấm tổng trọng tải(cả xe và hàng), còn theo QCVN 41:2016/BGTVT(01/11/2016 mới có hiệu lực) thì chỉ cấm những ôtô có khối lượng chuyên chở (theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn một giá trị nhất định. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển. Anh có thể xem thêm QCVN 41:2016 ở đây,giải thích biển cấm 106b trang 82 : http://cucqlxd.gov.vn/media/documents/qcvn_41_2016_final_in.pdf. Hiện tại vẫn sử dụng QCVN xxx:2015 /BGTVT, giải thích biển cấm 106b trang 57,Cám ơn anh!

 7. Xin cho hoi xe toi co tai trong 1,,9t. Trong luong xe la 2,6t. T coong trong tai la 4,7t. Gap bien cam tai co ghi chi so 3,5t. Xe toi khong cho hang. Co vao duoc ko.

 8. Cho mình hỏi. Trên quốc lộ vào tp co biển cấm xe tải ben dưới có gì cảm oto tai vào tp từ 6-8h. Vầy xe suzuki tại 1445kg BV có vẻ vào jo đó đc ko

 9. trung tam cho e hỏi trên đường có 2 làn dành cho xe tải nhung làn ngoài thì chỉ vẽ hình chiếc xe tải còn làn trong thi ghi chú thêm là <3,5t vậy 3,5t ở đây là tính tải trọng cho phép hay là tính tổng tải trọng .xe e có tải tróng cho phép là 2,4t còn tổng tải trọng là 4,990t v e nên chạy làn nào là đúng ? .em xin cảm ơn !

 10. Cho mình hỏi, trên đường QL20 có cắm bảng 127 tốc độ tối đa cho phép, chỉ có cái bảng đó và tốc độ là 70, vậy hiệu lực của bảng này với tất cả các loại xe, kể cả xe mô tô 2 bánh hay sao, xe mô tô 2 bánh có được quyền chạy trên 60 và dưới 70km/h không ? xin cảm ơn

  • Có bảng tốc độ tối đa cho từng loại xe mà bạn, loại xe nào được phép chạy quá tốc độ đó cũng chỉ chạy đc 70 thôi, còn xe mô tô cũng chỉ chạy đc tối đa 60km/h.

   • Trên đường đó chỉ cắm 1 cái bảng 70 duy nhất, ngoài ra không có bảng phụ hay chia làn nào hết, hiện tại xe mô tô có nhiều tuyến đường ngoài đô thị đã được chạy tối đa 70km nên mình muốn biết với bảng 127 này xe máy sẽ chạy dưới 70km/h hay dưới 70 – 10km (xe máy chạy thấp hơn 10 km/h) như nhiều người trước đây nói.

     • Bạn lưu ý :Theo thông tư 91/2015/TT-BGTVT

      Tốc độ tối đa xe mô tô ở ngoài khu vực đông dân cư
      70 km/h trên đường đôi (có dải phân cách giữa), đường một chiều có từ 2 làn trở lên.
      60 km/h trên đường 2 chiều không có dải phân cách giữa, đường một chiều có 1 làn xe cơ giới.
      Tốc độ tối đa xe mô tô ở trong khu vực đông dân cư
      60 km/h trên đường đôi (có dải phân cách giữa), đường một chiều có từ 2 làn trở lên.
      50 km/h trên đường 2 chiều không có dải phân cách giữa, đường một chiều có 1 làn xe cơ giới
      Vậy nên bạn chỉ đc chạy xe mô tô 70km/giờ nếu đoạn đường đó có dải phân cách giữa.

 11. Vui lòng cho em hỏi, biển báo Cấm xe ô tô là cấm tất cả các loại xe ô tô, mô tô 3 bánh, vậy xe máy và gắn máy vẫn chạy được phải không ạ?

 12. Mình đi xe máy( mô tô 2 bánh) gặp biển báo 125( cấm vượt), nếu vượt xe máy khác thì CSGT tuýt còi phạt, nhưng ô tô vượt xe máy thì không sao, vậy CSGT phạt tôi có đúng không?

  • Đúng bạn ạ, có thể ô tô chạy trên làn riêng, chỉ cấm các xe chạy trên 1 làn đường vượt nhau.

 13. Cho minh hoi bien bao cam xe khach va xe tai thi minh lai xe 16 cho co vao duoc khong. Va gap bien nao thi xe 16 cho ko vai duoc

  • Cấm tất cả các loại ôtô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên và cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển.

 14. Trung tâm cho e hỏi. Biển 106b là cấm tổng tải trọng hay chỉ cấm trọng tải. Và biển 115 là cấm tổng tải trọng hay cấm trọng tải. Vd như ở tp biên hoà đồng nai là cấm xe có tổng tải trọng 3,5t hay cấm xe có trọng tải hàng được chở là 3,5t. Xin cảm ơn.

 15. Xin chào trung tâm. Trung tâm cho e hỏi biển 106b nhưng ở trên hình ô tô tải có ghi 3,5t thì là cấm tổng tải trọng (xe + hàng hoá) hay chỉ cấm trọng tải đc phép chở số lượng hàng hoá. Vd như ở trong thành phố biên hoà cấm giờ xe 3,5 tấn đó là cấm tổng tải trọng hay cấm tải trọng. Và trung tâm cho e hỏi biển 115 là cấm tổng trọng tải hay cấm trọng tải hàng được phép chở. Mong trung tâm giải thích chi tiết những ý trên , giúp cho sự thắc mắc của tôi cũng như bao bác tài khác được hiểu ro hơn. Xin cảm ơn trung tâm.

  • Biển 106b nhưng ở trên hình ô tô tải có ghi 3,5t thì là cấm tổng tải trọng (trọng lượng xe + trọng lượng hàng hóa “tối đa” được phép chở) bạn ạ. Biển 115 là cấm tổng trọng tải

 16. Cho hoi ở tphcm bien cấm 3,5T v à 3,5t la sao a, biển nào cấm tải trọng hay tổng trọng tải a.

   • Cho em hỏi; trên QL có 2 cái biển xe tải phân 2 len. Làn trong vẽ chiếc xe tải, nhưng ko ghi gì hết? Làn ngoài ghi dưới 3.5 tấn. Vậy có phải xe dưới 3.5t được đi 2 làn ko? Vì làn trong chỉ vẽ chiếc xe tải. Mà ko ghi gì hết_xin cảm ơn!

 17. Cho e hỏi xe 1050kg và tổng tải trọng 3550kg ( xe chưa chở hàng ) vậy gặp biển 106 vậy có đi phép lưu Thông hay k.xin cảm ơn!!!!

  • cho e hỏi nếu xe 1500kg và tổng tải trọng 3550kg ( có chở hàng trên xe ) vậy gặp biển 106a e lưu chạy vô đc k? Biển 106 và biển 106a là khác nhau hay là giống nhau ! Xin cám ơn

   • Xe tải dưới 1500kg gặp biển 106a có thể chạy vào(tổng tải trọng bao nhiêu cũng đc). Nếu xe tải tổng tải trọng lớn hơn hoặc bằng số ghi trong biển 106b gặp biển 106b thì không vào được,2 biển khác nhau bạn ạ.

 18. Cho e hỏi xe e 1050kg xác xe 2600kg tổng tải trọng 3550kg vậy vô đường có biển báo cấm 3t5 vậy e có phạm luật ko, ( tại sao ở đồng Nai lai bắt phạt ) xin giúp đỡ dùm e ! Rất cám ơn

 19. Xin cho hỏi : biển số 107 làm sao phân biệt bảng nào cấm xe dưới 30 chổ ..???( trong hình bên trên thì xe khách ngắn có 3 khoang.nhưng phần giải thích bên dưới thì hình xe khách dài.có nhiều khoang .có khác gj khokng ??..)

   • Cam tat ca xe khach la tu 10 cho tro len .hay la cam doi voi nhung xe dang ky van tai hanh khach vay ban. Vì minh chay xe 10 cho va xe 16 cua cty .nhung thay bien bao ở le thanh ton truoc uy ban nhan dan thanh pho co bien cam oto khach.vay xe minh co chay vao duoc khong.

 20. Biển báo cấm 107 cấm xe khách và xe tải có tổng trọng lượng trên 3,5 tấn, như vậy xe tôi 16 chỗ ngồi (ford transit) có được vào không? Tôi hay bị phạt vì lỗi này vì bị mập mờ và được báo lỗi vi phạm là xe 12 chỗ trở lên là ” xe khách” như vậy có đúng không? Tôi xin hỏi , cảm ơn.

  • THEO QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
   VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ QCVN 41: 2012/BGTVT
   Ôtô khách là chỉ ôtô chở người với số chỗ ngồi lớn hơn 9.

 21. Anh ơi cho e hỏi.biển 116 là cấm.nhưng chỉ cấm tải trọng hay cả xác xe cộng tải trọng hả anh. Và biển 127 là hạn chế tốc độ 40. Nhưng nếu có biển phụ ghi : 3,5tan thì 3,5tan này là tính tổng tải trọng và xác xe.hay chỉ xác xe thôi. Cảm ơn ạ

  • Biển 116 cấm xe có trọng lượng lớn hơn tổng tải trọng(cả xe và thùng hàng)/số lượng trục xe. 3,5 tấn đó là thiết kế thùng hàng bạn ạ

   • E k hiểu cho lắm.vậy xe e là xe hundai 3.4tan. Tổng cả xe+hàng+3người là 7.02tan có được vào đường có biển báo như 116 k ạ.cũng là xe đó có bị hạn chế ở biển 127 ( biển 127 có biển phụ 3.5tấn bên dưới.). Mong a giúp đỡ.cảm ơn a

 22. Xin hỏi Anh, Chị:
  Biển cấm 125: CẤM VƯỢT (Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy) có cấm XE MÁY vượt Ô TÔ không hoặc XE MÁY vượt XE MÁY không ạ?
  Chân thành cám ơn!

 23. Giao thông vn ko có luật nhé. Bằng lái hạng nào cũng thua cái bằng lòng.có nghĩa là:
  BẰNG LÒNG CHỊU PHẠT LÀ OK

 24. Cũng là một biển tròn nền trắng viền đỏ có số 3.5t gạch chéo từ trái xuống phải. Mà sao ở tphcm ko phạt mà ở đồng nai thì bị phạt. Luật giao thông chia thành nhiều vùng khác nhau ah

 25. Tôi xin hỏi .- Theo quy định hiện hành thì biển 106a Cấm xe tải .có nghĩa là cấm xecó tải trọng trên 1.5 t
  Và biển 107 là cấm xe khách xe tải .thì củng áp dụng là cấm xe tải có tải trong trên 1.5 t phải không ?

 26. Cho em hỏi đường để bản 1.5 tấn xe em 1.4 tấn có vào được không có tính xác xe không

   • Cho e hoi bien bao cam hinh giong nhu cam oto so miromoooc nhung co nhung co mot vach gach cheo va co chi so phu o trong bien bao la 1,5 t . Cho e hoi bien do la cam trong luong xe hay cam nhu the nao ạ .

    • Cấm xe tải có trọng tải(trọng lượng hàng hóa tối đa) 1.5 tấn trở lên và cấm xe đầu kéo sơmi rơ mooc.

 27. Hình như theo QC 41- 2012 BGTVT ..Biển 106 cấm xe có tải trọng trên 1.5T. chứ không phải cấm tổng trọng lương ( xe và hàng ) là 3.5 T .
  Và hiện nay đang áp dụng theo QC này..?!

   • Cấm ô tô có nghĩa là cấm luôn mô tô ba bánh. Vậy sao có nhiều đoạn đường để biển cấm ô tô kế tiếp là biển cấm các loại xe ba bánh và bốn bánh thô sơ lưu hành từ 6h đêń 8h 16h đến 19h….. có nghĩa là ba bánh vẫn đi được.kỳ dạ

  • La sao ban bjen cam xe tai la cam trong tai (hàng hóa) hay tổng trọng tải (xe va hang)1,5T hay 3,5TVậy ,2016 con ap dung ko ban?

   • Nếu biển 106 thì cấm xe tải (cả tự trọng xe và tải trọng) từ 3,5 tấn trở lên, còn nếu là biển 115 thì là cấm tất cả xe có tổng trọng lượng từ 3,5 tấn trở lên, T và t giống nhau bạn ạ

 28. Bạn có thể cho mình biết là : nếu cấm xe con thì xe nào không được đi và cấm xe tải thì xe nào ko được vào ko ạ? mình muốn biết thứ tự các loại xe từ nhỏ đến lớn. Vì mình biết là cấm xe nhỏ thì cấm luôn xe lớn, nhưng mình quên mất thứ tự từ nhỏ đến lớn rồi ạ, mong bạn giúp mình ạ. TKS!!

  • Cấm xe con thì cấm tất cả các loại ô tô và mô tô 3 bánh(trừ xe ưu tiên theo luật định), cấm xe tải thì chỉ cấm xe tải có tổng tải trọng trên 3,5 tấn, cấm xe tải và xe khách thì xe con và xe tải dưới 3,5 tấn vẫn chạy được bạn ạ.

 29. Cho tôi hỏi là: biển có hình ô tô nền trắng viền đỏ có phải là biển cấm vượt ô tô không? Xe máy cũng không được vượt đúng không ạ!

  • Biển 125 thì cấm tất cả xe cơ giới vượt(kể cả xe máy) còn biển 126 chỉ cấm xe tải trên 3,5 tấn vượt thôi bạn ạ.

 30. Xin cho tôi hỏi .Theo luật định hiện hành. Biển báo cấm xe tải 106b. Cấm xe 2,5t. Và 3.5t nhưng không có biển báo phụ. Thì cấm xe có tổng trọng lượng . hay chỉ cấm xe có tải trọng vượt số ghi trên. Vì hiện nay người rất khó .vì cứ mập mờ . không biết cấm Tổng trọng tải. Hay chỉ cấm tải trọng được phép chở quá số ghi trên. Nếu cấm Tổng trọng tải. Thi nên có biển báo phụ ghi rõ ràng. Chứ như vậy không khác gì bảy người dân. Xin cảm ơn rất nhiều

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Danh mục

Bài viết gần đây

Các bài viết liên quan